top of page

КӨЗ КАРАНДЫ ЭМЕС ИШКЕ АШЫРУУ
КАРДАРЛАР ТАРАПЫНАН ДИЗАЙН ДОЛБООРУ

70 кв.м
 

Кардарлар курулушту жана бардык сатып алууларды өз алдынча жүргүзүштү;
Кичинекей четтөөлөр жана дизайнды өзгөртүүлөр жашоонун бир бөлүгү, аны болтурбоо кыйын.

Проект
Реализация

ИШКЕ АШЫРУУ ПРОЦЕССИ

2020

bottom of page