top of page

ЗАМАНБУУ СТИЛ

52 кв.м
Заманбап классика

Биз 175 чарчы метрлик кең батирдин долбоорун кайра куруу менен баштадык.

|

Бул батир бир эле учурда бир нече стилдер, ошондой эле көп сандагы жашылча аралаштырыла тургандыгы менен айырмаланат.

#hl_contemp_52

Проект
Реализация

ИШКЕ АШЫРУУ ПРОЦЕССИ

2020

bottom of page